Vuokratyön kautta kiinni työelämään

Vuokratyö tarjoaa polun joustavaan työntekoon ja voi toimia ensiaskeleena pysyvälle työuralle. Joustavuus on yksi vuokratyön parhaista puolista, sillä vuokratyö tarjoaa tilaisuuden sovittaa oma elämäntilanne ja työskentely saumatta yhteen.

Vaihtelevat elämäntilanteet kaipaavat rinnalleen uusia tapoja työskennellä. Työn on joustettava elämän mukana. Vuokratyö on näissä tilanteissa kilpailukykyinen vaihtoehto. Esimerkiksi opiskelijalle keikkatyö antaa mahdollisuuden työskennellä opintojen ohella.

Vuokratyö voi auttaa myös alkuun työuralla. Usein nuori etsii sitä ensimmäistä työkokemusta, josta ponnistaa eteenpäin. Extraajien tarjoama vuokratyö avaa ovet kaupan alan maailmaan. Meillä asenne on kokemusta painavampaa ja tuemme työntekijöidemme kasvua koulutuksen kautta.

Lisäksi vuokratyö voi tarjota tilaisuuden kiinnittyä vakituiseen työsuhteeseen. Vuokratyön kautta pääsee verkostoitumaan ja luomaan kontakteja työelämään. Monille Extraajien työntekijöille vuokratyö on toiminut väylänä vakituiseen työsuhteeseen päivittäistavarakaupan alalla.

Vuokratyö pähkinänkuoressa

Vuokratyösuhde koostuu kolmesta sopijapuolesta – työntekijästä, henkilöstöpalveluyrityksestä sekä käyttäjäyrityksestä eli asiakkaasta. Vuokratyösuhteessa henkilöstöpalveluyritys tarjoaa työntekijälle työsuhteen ja käyttäjäyritys työntekopaikan sekä itse työn.

Henkilöstöpalveluyritys on vuokratyöntekijän varsinainen työnantaja, jonka kanssa hän solmii työsopimuksen. Yritys vastaa kaikista lakisääteisistä velvoitteista, jotka sille työnantajana suoraan kuuluvat. Näitä ovat esimerkiksi palkanmaksu ja vakuutukset.

Käyttäjäyrityksellä on vuokratyössä työnjohto-oikeus sekä velvollisuus. Sen tehtävänä on ohjata ja opastaa vuokratyöntekijää hänen varsinaisessa työssään. Käyttäjäyritys valvoo työntekijän työskentelyä ja raportoi tästä tarvittaessa henkilöstöpalveluyritykselle.

Jos kiinnostuit vuokratyöstä Extraajilla, jätä hakemus osoitteessa: www.extraajat.fi

Avoimet työpaikat www.mol.fi